Kan Strategisch Human resource Management (veel) Beter? Een spagaat tussen theorie en praktijk

Job Hoogendoorn

Research output: Types of ThesisDoctoral ThesisExternally prepared

Abstract

Nederlandse werknemers behoren tot de meest tevreden werknemers van Europa, als we afgaan op de onderzoeken naar werktevredenheid van bijvoorbeeld Effectory of European Motivation Index. Scores voor ons land van rond de 70% worden al jaren opgetekend (2007: 68%, 2008: 69%, 2009: 68%) in brede arbeidssatisfactie surveys. Alleen Zweden lijkt het substantieel (2009: 75%) beter te doen dan ons land. Veenhoven toonde reeds eerder aan dat de levenstevredenheid in ons land eveneens op een hoog niveau ligt (gemiddeld 7.51 op een tienpunt schaal), waarbij ons land alleen Zweden (7.52) en Zwitserland (7.95) voor moet laten gaan (Veenhoven, 2002; World Database on Happiness, 2002; data voor Nederland, 1990) . Ons land kent een hoge arbeidsproductiviteit als we het bruto binnenlands product per gewerkt uur vergelijken met andere landen. Alleen Frankrijk, België en Ierland leken het in het afgelopen decennium beter te doen (CBS, 2006). Wordt gekeken naar het BBP per hoofd van de bevolking, dan legt ons land het af tegen flink wat andere landen, omdat het aantal gewerkte uren per werknemer (1354 uur) bij ons lager is dan in de twintig andere landen waarmee vergeleken wordt. Dit is onder meer het gevolg van een hoogontwikkelde deeltijdfactor, waarmee ons land zich onderscheidt van andere landen.
Original languageEnglish
Awarding Institution
  • Erasmus University Rotterdam
Supervisors/Advisors
  • Magala, Slawek, Supervisor
  • van Engeldorp Gastelaars, Doctoral committee member
  • Maas, Doctoral committee member
  • Meijs, Lucas, Doctoral committee member
Award date25 May 2012
Publication statusPublished - 25 May 2012

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Kan Strategisch Human resource Management (veel) Beter? Een spagaat tussen theorie en praktijk'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this