Kentekenbeslag personenauto’s

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Op 1 januari 2023 telde Nederland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek ruim 8,9 miljoen personenauto’s. Bijna 88% hiervan staat op naam van een particulier. De rest staat op naam van een bedrijf. Een ruwe schatting is dat 75% daarvan leasemaatschappijen zijn, die personenauto’s hetzij in financial lease hetzij in operational lease geven. Deze bonte verscheidenheid geeft uiteenlopende eigendomssituaties, die op hun beurt weer van betekenis (kunnen) zijn in geval van beslaglegging. In het bijzonder wordt in deze bijdrage ingegaan op het zgn. kentekenbeslag op de voet van art. 442 Rv, welke bepaling van overeenkomstige toepassing is op een conservatoir beslag als bedoeld in art. 711 Rv.
Original languageDutch
Article number147
Pages (from-to)19-24
Number of pages6
JournalBeslag, Executie en Rechtsvordering in de praktijk
Volume2023
Issue number8
Publication statusPublished - 14 Dec 2023

Cite this