Kinderrechten in de wet, maar ook in de praktijk? Het perspectief van de jongeren zelf als sleutel tot een rechtvaardig jeugdrechtssysteem

Translated title of the contribution: Children's rights in law, but also in practice?: The perspective of the young people themselves as the key to a fair juvenile justice system

Research output: Book/Report/Inaugural speech/Farewell speechInaugural speech

Abstract

Ons jeugdrechtssysteem staat onder grote druk. In de afgelopen decennia is een stroom aan brandbrieven, kritische rapporten, wetenschappelijke onderzoeken en proefschriften gepubliceerd over de problemen rond uithuisplaatsing, gesloten jeugdhulp en het verblijf in justitiële jeugdinrichtingen. Daaruit blijkt dat kinderrechten in de wet niet vanzelfsprekend leiden tot kinderrechten in de praktijk. In dat kader gedane aanbevelingen zijn maar beperkt opgevolgd
en het systeem is door opeenvolgende reorganisaties en herzieningen onoverzichtelijk, log en bureaucratisch geworden.
In deze inaugurele rede worden de genoemde problemen nader belicht, met elkaar verbonden en geconfronteerd met de oorspronkelijke kindvriendelijke bedoelingen van de wetgever. Om te laten zien dat het anders kan, wordt ingezoomd op de Spaanse jeugdinrichtingen, waar de rechter en officier van justitie persoonlijk toezicht houden en er korte lijntjes zijn met het beleid. Tot slot licht de auteur toe waarom ze de justitiële jeugdinterventies in het kader van deze leerstoel primair vanuit het perspectief van de jongeren zal onderzoeken en waar mogelijk in samenwerking met hen.
Translated title of the contributionChildren's rights in law, but also in practice?: The perspective of the young people themselves as the key to a fair juvenile justice system
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherBoom Uitgevers
Number of pages61
ISBN (Electronic)978-94-0011-334-3
ISBN (Print)978-94-6212-855-2
Publication statusPublished - 18 Dec 2023

Research programs

  • SAI 2005-04 MSS

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Children's rights in law, but also in practice? The perspective of the young people themselves as the key to a fair juvenile justice system'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this