Koers bepalen. Over de lessen van de versterking aanpak georganiseerde drugscriminaliteit

Translated title of the contribution: Setting course: Lessons from strengthening the approach to organised drug crime

Hans Nelen, Karin van Wingerde, Lieselot Bisschop, Roland Moerland

Research output: Book/Report/Inaugural speech/Farewell speechReportAcademic

Abstract

Dit boek bevat de resultaten van een drie jaar durend onderzoek door een onderzoeksteam van de Universiteit Maastricht (UM)/ Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) naar de versterking van de aanpak van druggerelateerde georganiseerde criminaliteit – ook wel aangeduid als ondermijning. In het boek wordt de balans opgemaakt van de wijze waarop deze versterkingsbeweging in de periode 2019-2022 procesmatig is vormgegeven. De resultaten van het onderzoek bieden een aantal concrete aanknopingspunten om de aanpak van georganiseerde drugscriminaliteit te verbeteren en te verfijnen. Daarnaast doen de auteurs een klemmende oproep aan de politiek, het beleid en de praktijk om deze aanpak op een aantal fundamentele punten te herijken. Het laatste verklaart de titel die aan dit boek is meegegeven: de resultaten van het onderzoek nodigen namelijk ook uit tot een nieuwe koersbepaling en het maken van een aantal fundamenteel andere keuzen.
Translated title of the contributionSetting course: Lessons from strengthening the approach to organised drug crime
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherBoom Uitgevers
ISBN (Electronic)978-94-0011-228-5
ISBN (Print)978-94-6236-347-2
Publication statusPublished - 5 Jan 2023

Bibliographical note

© 2023 Hans Nelen, Karin van Wingerde, Lieselot Bisschop en Roland Moerland | Boom criminologie

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), ministerie van Justitie & Veiligheid.

Research programs

  • SAI 2005-04 MSS

Erasmus Sectorplan

  • Sectorplan Recht-Public and Private Interests

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Setting course: Lessons from strengthening the approach to organised drug crime'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this