Kwalificatie door Nederland van Braziliaanse interest on net equity

Hayat Essaghir

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Abstract

Per januari 2016 is de deelnemingsvrijstelling gewijzigd en is een bepaling opgenomen in de wet op de vennootschapsbelasting (artikel 13 lid 17, Wet Vpb). Op grond van deze bepaling worden voordelen uit een deelneming uitgesloten voor de toepassing van de deelnemingsvrijstelling wanneer de betaling fiscaal aftrekbaar is op het niveau van de deelneming. Door deze wijziging werd het belang van de kwalificatie van de Braziliaanse interest on net equity belangrijk vanwege de mogelijkheid tot verrekening van de bronheffing over deze interest on net equity. De staatssecretaris maakt in het besluit kenbaar dat voor de kwalificatie wordt aangesloten bij de fiscale behandeling van de interest on net equity in Brazilie en het daarom in Nederland wordt beschouwd als interest.
Original languageDutch
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 4 Aug 2020

Cite this