Kwaliteiten van leven en geluk

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

1 Citation (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Abstract

De term 'levenskwaliteit' is eigenlijk misleidend. Het woord suggereert dat sprake is van 1 kwaliteit, terwijl er in feite meerdere kwaliteiten van leven mee worden aangeduid. Vier van die kwaliteiten zijn: 1. leefbaarheid' van de omgeving. 2. levensbekwaamheid' van het individu, 3. 'nut van leven' en 4. subjectieve 'voldoening' met het eigen leven. Die afzonderlijke kwaliteiten kunnen niet zinvol bij elkaar worden opgeteld in een index. De meest omvattende maat voor levenskwaliteit is hoe lang en gelukkig mensen leven. De relatie daarvan met mondgezondheid is nog nauwelijks onderzocht
Original languageDutch
Pages (from-to)130-132
Number of pages3
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTVT)
Volume118
DOIs
Publication statusPublished - 2011

Bibliographical note

The phrase 'quality of life' is actually misleading. The designation suggests that the issue has to do with I quality, whereas in fact more qualities of life are indicated. Four of these qualities are:1 . the 'livability' of the surroundings. 2. the 'life-abilities' of the individual, 3. the 'utility of life' and 4. the subjective 'satisfaction' with a person's own life. The various qualities cannot meaningfully be collected together in an index. The most comprehensive measure of quality of life is how long and happily a person lives. The relationship between that and oral health has still hardly been studied

Research programs

  • ESSB SOC

Cite this