Kwetsbaar en een heupfractuur: altijd opereren?

Sverre Loggers*, Hanna C. Willems, Romke Van Balen, Taco Gosens, Suzanne Polinder, Kornelis J. Ponsen, Marc van de Ree, Jeroen Steens, Michiel H.J. Verhofstad, Rutger G. Zuurmond, Esther M.M. van Lieshout, Pieter Joosse

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

84 Downloads (Pure)

Abstract

Een heupfractuur bij kwetsbare ouderen kent over het algemeen een sombere prognose. Bij verpleeghuispatiënten met vergevorderde dementie treden vaak complicaties op en is het functioneel herstel beperkt; de mortaliteit na 6 maanden loopt op tot 53%. Besluitvorming over het wel of niet opereren van patiënten in de laatste levensfase is uitdagend. Het is de vraag of een operatie altijd toegevoegde waarde heeft. Er is echter beperkt inzicht in de uitkomsten van de operatieve versus de niet-operatieve behandeling van proximale femurfracturen bij zeer kwetsbare ouderen.
Original languageDutch
Article numberD6955
Number of pages3
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Issue number166
Publication statusPublished - 2 Aug 2022

Cite this