Levensboeken in de ouderenzorg. Eindrapport van het project 'Het effect van het werken met levensboeken op het welbevinden van oudere zorgvragers, zorgverleners en mantelzorgers en op de organisatie van zorg; effectmeting, effectverklaring en implementatie van methode

R.R. Ganzevoort, T. Bernts, J. Bouwer, W. Huizing, Thijs Tromp

Research output: Book/Report/Inaugural speech/Farewell speechReportAcademic

Original languageEnglish
Place of PublicationPThU
Publication statusPublished - 2009
Externally publishedYes

Cite this