Lijfdwang, overgangsrecht, Hoge Raad, datum uitspraak 20-12-2011

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

De vraag is aan de orde of de in art. 577c Sv voorziene lijfsdwang moet worden aangemerkt als een 'penalty' in de zin van art. 7, eerste lid, EVRM. De tweede klacht van het middel keert zich tegen het oofdeel van het Hof dat, gelet op art. 1, tweede lid, Sr de duur van de vrijheidsbeneming van de lijfsdwang in deze zaak niet langer kan zijn dan zes maanden. De omstandigheid dat de lijfsdwang heeft te gelden als een 'penalty' gevoegd bij hetgeen de HR heeft overwogen in LJN BP6878, brengt voor het onderhavige geval mee dat het toepasselijke overgangsrecht in die zin moet worden uitgelegd dat de duur van de lijfsdwang waarvoor verlof wordt verleendt niet meer dan zes maanden kon bedragen.
Original languageDutch
Article number237
Pages (from-to)2652-2671
Number of pages20
JournalNederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken
Volume2012
Issue number17
Publication statusPublished - 2012

Cite this