Loonsomheffing: Een onderzoek naar de mogelijkheid tot het invoeren van een loonsomheffing als alternatief voor de huidige heffingen op het loon

FM Werger

Research output: Types of ThesisDoctoral ThesisInternal

Abstract

De overstap naar een loonsomheffing is mogelijk. Dat concludeert Frank Werger in zijn proefschrift “Loonsomheffing”. Op dit moment staat het onderwerp loonsomheffing volop in de aandacht, temeer omdat de regering overweegt een dergelijke heffing in te voeren. De voorgestelde loonsomheffing van Werger leidt voor werkgevers tot een eenvoudiger en daarmee goedkoper uitvoerbare loonadministratie. Werknemers krijgen door de loonsomheffing een eenvoudiger en begrijpelijker loonstrookje. Werger onderzocht of de huidige heffingen op het loon (loonbelasting, premies volks- en werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw) kunnen worden vervangen door een loonsomheffing. Deze loonsomheffing wordt deels van de werkgever en deels van de werknemer geheven. Hierbij geldt als uitgangspunt dat elke opdrachtnemer - die niet als ondernemer in de zin van de inkomstenbelasting werkzaam is - als werknemer in de zin van de loonsomheffing wordt aangemerkt. Wel stelt Werger voor om een beperkte mogelijkheid tot opting out voor nevenwerkzaamheden in te voeren. Daarop is de loonsomheffing dan niet van toepassing. De voorgestelde loonsomheffing gaat verder uit van een uniform loonbegrip, waarbij geen (premie) maxima, franchises of heffingskortingen worden gehanteerd. De huidige verschillen in heffingsgrondslagen worden daarmee opgelost en de fijnmazige tariefstructuur wordt vervangen door een simpel proportioneel tarief. In zijn onderzoek wordt ingegaan op vragen als: hoe kan eenvoudiger worden bepaald welke “werknemers” onder de loonsomheffing vallen? Op welke wijze kan de grondslag waarover geheven wordt (het loonbegrip) worden vereenvoudigd? Kan een duidelijke en eenvoudige tariefstructuur worden gecreëerd? Is fiscalisering van de premieheffing daarbij mogelijk? Ook wordt aandacht besteed aan de minimaal noodzakelijke administratieve verplichtingen en aan de vraag of de loonsomheffing internationaal inpasbaar is.
Original languageEnglish
Awarding Institution
  • Erasmus University Rotterdam
Supervisors/Advisors
  • Stevens, Supervisor
  • Caminada, Co-supervisor
  • Hemels, Sigrid, Co-supervisor
  • Kavelaars, Peter, Co-supervisor
Award date17 Mar 2011
Place of PublicationRotterdam
Publication statusPublished - 17 Mar 2011

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Loonsomheffing: Een onderzoek naar de mogelijkheid tot het invoeren van een loonsomheffing als alternatief voor de huidige heffingen op het loon'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this