Loonstra & Zondag. Arbeidsrechtelijke Themata I en II

Gerdien van der Voet, Zef Even, Elmira van Vliet, Jeroen Quist, Loe Sprengers, Ruben Houweling

Research output: Book/Report/Inaugural speech/Farewell speechBookAcademic

Abstract

Loonstra & Zondag. Arbeidsrechtelijke themata is het meest complete en verdiepende handboek op het terrein van het arbeidsrecht. Het behandelt het arbeidsovereenkomstenrecht (artikel 7.10 BW inclusief de Wet werk en zekerheid (WWZ), de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtav)), het sociale zekerheidsrecht (WW, ZW en WIA), het collectieve arbeidsrecht (Wet CAO en Wet AVV), het medezeggenschapsrecht (WOR), alsmede het Europese en internationale arbeidsrecht (inclusief Europese vrijheden en doorwerking van het EU-recht). In Arbeidsrechtelijke themata is gekozen voor een thematische behandeling van de stof.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherBoom Uitgevers
Edition8e druk
ISBN (Electronic)9789051892154
ISBN (Print)9789462903449
Publication statusPublished - Aug 2023

Cite this