Managing Intracorporate Knowledge Sharing

PF Boone

Research output: Types of ThesisDoctoral ThesisInternal

3 Downloads (Pure)

Abstract

In de studie "Managing Intracorporate Knowledge Sharing" wordt het proces van intraorganisationele kennisuitwisseling bestudeerd met als doel een integratief raamwerk te ontwikkelen waarin het managen van het onderhavige proces binnen de context van een multinationale onderneming centraal staat. Dit raamwerk omvat een viertal proposities betreffende de managementsystemen die het proces van intra-organisationele kennisuitwisseling binnen een concernverband kunnen stimuleren en faciliteren. Een belangrijke aanname hierbij is dat de omvang en complexiteit van veel internationaal opererende ondernemingen een directe betrokkenheid van het topmanagement in de weg staan. Concernonderdelen opereren in een onderling afhankelijk netwerk waarin het onvoorspelbaar is welke kennisuitwisselingsrelaties tussen twee of meerdere concernonderdelen op welke momenten van belang zullen worden. Het topmanagement kan zich daarom beter beperken tot het scheppen van de juiste voorwaarden en de uitvoerende verantwoordelijkheid delegeren naar die lagen in de organisationele hierarchie waar vraag en aanbod van kennis tot elkaar dienen te komen.
Original languageUndefined/Unknown
Awarding Institution
  • Erasmus University Rotterdam
Supervisors/Advisors
  • van den Bosch, Supervisor
Award date5 Jun 1997
Place of PublicationDelft
Publisher
Print ISBNs9051665776
Publication statusPublished - 5 Jun 1997

Cite this