'Met de kennis van nu...' (deel II) Over FII 2, gewezen arresten en wat mogelijk nog volgt

Maarten de Wilde, E Nijkeuter

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

8 Downloads (Pure)

Abstract

Op 13 november 2012 heeft het Hof van Justitie EU voor de tweede keer arrest gewezen in de zaak-Test Claimants in the FII Group Litigation (‘FII 2’). Het Hof van Justitie EU kiest bij zijn keuze voor de toepasselijke verkeersvrijheid in derdelandsituaties een andere benadering dan we in Nederland gewend zijn. Het Hof van Justitie EU acht, vrij vertaald, de kapitaalverkeersvrijheid ook van toepassing wanneer binnen de EU gevestigde lichamen belastbare voordelen behalen uit meerderheidsbelangen in vennootschappen gevestigd in derdelanden. Dit wanneer de betrokken (belasting)wetgeving van generieke aard is. De gekozen route wijkt af van die van de Hoge Raad in diverse recente arresten. De Hoge Raad ziet in buitengrensoverschrijdende investeringen in meerderheidsbelangen louter vestigingshandelingen, die buiten de bescherming van het Unierecht vallen. In een tweeluik analyseren E. Nijkeuter en M.F. de Wilde het FII 2 arrest (deel 1, WFR 2013/138) en bespreken zij de gevolgen voor de fiscale rechtstoepassing in Nederland (deel 2).
Original languageDutch
Pages (from-to)185-197
Number of pages13
JournalWeekblad Fiscaal Recht
Volume142
Issue number6987
Publication statusPublished - 1 Feb 2013

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this