Misbruik van recht en onzakelijke prijsstellingen in de btw en de Vpb

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

6 Downloads (Pure)

Abstract

Het Hof van Justitie van de Europese Unie streeft naar een algemene benadering van het leerstuk misbruik van recht, waarbij de toepassing voor de directe en de indirecte belastingen steeds meer naar elkaar toegroeit. Dit brengt echter uitdagingen met zich mee vanwege de verschillen in aard en harmonisatieniveau
van beide heffingen. In deze bijdrage lichten de auteurs deze uitdagingen toe aan de hand van de rol die onzakelijke prijsstellingen in het kader van het misbruikvraagstuk spelen binnen de btw en de vennootschapsbelasting. De conclusie luidt dat het karakter en het harmonisatieniveau van beide heffingen
sterk verschillen, hetgeen doorwerkt in de wijze waarop onzakelijke prijsstellingen een rol spelen in het kader van de misbruikbestrijding.
Original languageDutch
Article number17
JournalMBB
Volume2023
Issue number7
Publication statusPublished - 12 May 2023

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this