Modernisering van de Wet WOZ: een verbetering?

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In het artikel worden de begin 2012 voorgestelde wijzigingen in de Wet WOZ onderzocht en kritisch besproken. Het eerst besproken voorstel is de volledige openbaarheid van de WOZ-waarde van woningen via een landelijke voorziening bij het Kadaster. Hierbij wordt ingegaan op de wetsgeschiedenis en de verhouding tot de privacybescherming van burgers. Het tweede besproken voorstel is de invoering van een verplichte herzieningsfase voorafgaand aan de bezwaarfase, waarin informeel overleg plaats dient te vinden tussen de gemeente en de belastingplichtige. Hierbij wordt ingegaan op diverse onderzoeken m.b.t. informeel contact in de bezwaarfase en wordt onderzocht of de voorgestelde regeling doelmatig, effectief en noodzakelijk is.
Original languageDutch
Pages (from-to)211-218
Number of pages12
JournalMaandblad Belastingbeschouwingen
Volume2012
Issue number6
Publication statusPublished - 2012

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this