Nieuwe influenza A (H1N1): Geadviseerde indicatie en voorschrijfgedrag van antivirale middelen

Translated title of the contribution: New influenza A(H1N1): Recommended indication and prescribing pattern of antiviral agents

C. C. Van Den Wijngaard, Jim E. Van Steenbergen, Marianne A.B. Van Der Sande, Marion P.G. Koopmans

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

5 Citations (Scopus)

Abstract

Doel Inzicht verschaf fen in het verloop van de nieuwe inf luenza A(H1N1)-epidemie in Nederland vanaf 30 april 2009, toen de virusinfec tie voor het eerst bij een patiënt in Nederland bevestigd werd, tot 15 augustus 2009, het moment waarop de meldingsplicht werd ingeperkt tot het slechts melden van patiënten met een laboratoriumbevestigde infectie die in een ziekenhuis worden opgenomen of aan de virusinfectie overlijden. Opzet Beschrijvend epidemiologisch onderzoek. Methode Infec tie met het nieuwe inf luenza A(H1N1)-virus is een meldingsplichtige ziekte. Tot 15 augustus moesten alle patiënten met een laboratoriumbevestigde infec tie door behandelaars aan de GGD gemeld worden. De GGD´s en laboratoria meldden de patiënten via landelijke meldingssystemen aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De databestanden van GGD’s en laboratoria werden aan elkaar gekoppeld en werden geanalyseerd op onder andere leef tijd, geslacht, woonregio, eerste ziektedag, comorbiditeit, symptomen, land van transmissie, het gebruik van profylactische en/of curatieve antivirale middelen, ziekenhuisopname en overlijden. Resultaten In totaal werden in deze periode 1622 patiënten met een nieuwe inf luenza A(H1N1)-virusinfec tie gemeld. De meeste patiënten werden in juli gemeld (5 per 100.000 inwoners). In de eerste maanden na 30 april hadden patiënten voornamelijk Mexico en de Verenigde Staten bezocht; vanaf juli vooral Spanje. 35 patiënten werden opgenomen (21,6 ziekenhuisopnames per 1000 ziektegevallen) en 2 patiënten overleden (1,2 gemelde sterftes per 1000 ziektegevallen). De meeste patiënten waren 15-29 jaar. Van de geïnfec teerden had 95% koor ts en/of luchtwegklachten. De meest voorkomende complicatie was een pneumonie (n = 66; 4,9%). Conclusie In de periode 30 april-14 augustus 2009 waren de symptomen die optraden bij infec tie met nieuwe inf luenza A(H1N1)- virus mild van aard. Er was geen grootschalige verspreiding van het virus in Nederland.

Translated title of the contributionNew influenza A(H1N1): Recommended indication and prescribing pattern of antiviral agents
Original languageDutch
Pages (from-to)1898-1902
Number of pages5
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume153
Issue number39
Publication statusPublished - 26 Nov 2009
Externally publishedYes

Fingerprint

Dive into the research topics of 'New influenza A(H1N1): Recommended indication and prescribing pattern of antiviral agents'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this