Noot onder HR 28 juni 2011 (Geen beroep in cassatie tegen een onjuiste 410a beschikking)

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

Beroep in cassatie tegen een vonnis van de politierechter en een beschikking van het hof tot buiten behandeling laten van het appel tegen het vonnis van politierechter conform art. 410a lid 4 Sv. Ad 1. Ingevolge art. 427 Sv staat tegen het vonnis van de politierechter geen cassatieberoep open, zodat de verdachte in zoverre daarin niet kan worden ontvangen. Ad 2. Verdachte is door de politierechter veroordeeld ter zake van poging tot een misdrijf dat in art. 311 Sr is bedreigd met een gevangenisstraf van ten hoogste 6 jaren, zodat de voorzitter van het hof gelet op art. 129 Sv ten onrechte toepassing heeft gegeven aan art. 410a Sv. Nochtans is verdachte niet-ontvankelijk in zijn cassatieberoep. Ex art. 445 Sv staat tegen beschikkingen cassatieberoep alleen open in de gevallen in dat wetboek bepaald en in het wetboek komt geen bepaling voor volgens welke cassatieberoep openstaat tegen een beschikking ex art. 410a Sv.
Original languageDutch
JournalNederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken
Volume2013
Issue number560
Publication statusPublished - 2013

Cite this