Noot onder HR 28 juni 2011 (Omvang appel en ontvankelijkheid daarvan)

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

Appelakte houdt in dat het beroep is gericht tegen de veroordeling en niet tegen de beslissing op de vordering tenuitvoerlegging. Niet-ontvankelijkheidverklaring in het appel moet in een dergelijk geval achterwege blijven, indien de verdachte of een door hem op de voet van art. 279 Sr gemachtigde raadsman ter zitting verklaart het hoger beroep zonder de ten onrechte in de appelakte aangebrachte beperking te willen doorzetten. Buiten dat geval echter kan de verdachte in zijn ten onrechte partieel ingestelde hoger beroep niet worden ontvangen (vgl. LJN BO4030).
Original languageDutch
Pages (from-to)6232-6237
Number of pages6
JournalNederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken
Volume2013
Issue number532
Publication statusPublished - 2013

Research programs

  • SAI 2005-04 MSS

Cite this