Noot onder HR 28 mei 2013 (Toepassing art. 429 sexies (oud); ambtelijk bevel)

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

1. Onder omstandigheden komt degene die een woning slechts voor korte duur kraakt geen huisrecht toe. 2. De in art. 429sexies (oud) Sr vervatte 'verlengde gebruiksbescherming' voor de rechthebbende van een pand gedurende een jaar na het leegkomen daarvan is ook van toepassing op slooppanden en panden die niet wederom als huuwoning beschikbaar worden gesteld. 3. Nu de tenlastelegging en bewezenverklaring (ter zaken van art. 184 Sr) inhouden dat de verdachte geen gehoor heeft gegeven aan de vordering de panden te verlaten, kon het verweer dat de vordering niet krachtens wettelijk voorschrift is gedaan, worden verworpen omdat enkele woningen in die panden reeds langer dan 12 maanden leegstonden.
Original languageDutch
Article number239
Pages (from-to)239
Number of pages1
JournalNederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen
Volume2014
Issue number22
Publication statusPublished - 2014

Research programs

  • SAI 2005-04 MSS

Cite this