Noot onder HR 30 november 2010 (Wederrechtelijk binnendringen, flatverbod)

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

Flatverbod en art. 138 lid 1 Sr. Het betreden van een flatgebouw nadat aan de betrokkene een schrijven is uitgereikt met de strekking dat hem de toegang daartoe is ontzegd, levert in beginsel wederrechtelijk binnendringen in de zin van art. 138 lid 1 Sr op. Bijzondere omstandigheden kunnen tot een ander oordeel nopen (vgl. HR NJ 2010/426). De enkele toestemming van een bewoner om een flatgebouw te betreden levert niet een zodanige omstandigheid op die meebrengt dat dat binnentreden niet als wederrechtelijk kan gelden.
Original languageDutch
Pages (from-to)6353-6360
Number of pages8
JournalNederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken
Volume2013
Issue number543
Publication statusPublished - 2013

Research programs

  • SAI 2005-04 MSS

Cite this