Normativiteit en pragmatisme in particuliere opsporing en afhandeling van ongewenst gedrag binnen het bedrijfsleven

CA Meerts

Research output: Contribution to conferenceConference contributionAcademic

Abstract

Achtergrond: Particuliere opsporing en afdoening van ongewenst gedrag binnen het bedrijfsleven wordt vaak gezien als een commerciële versie van (strafrechtelijke) opsporing en vervolging. Er wordt dan uitgegaan van een tegenstelling/dichotomie tussen publieke en private belangen. Wanneer de overwegingen van bedrijven om ongewenst gedrag privaat te onderzoeken en af te handelen worden bekeken, blijkt dat dit onderscheid publiek/privaat belang kan worden aangevuld met de tegenstelling pragmatisme versus normativiteit. Naast pragmatische overwegingen is er ook ruimte voor meer normatieve beweegredenen. In deze presentatie wordt aan de hand van kwalitatief empirisch onderzoek gekeken naar deze overwegingen en de uitkomsten waar deze toe kunnen leiden. Doel: Het doel van het promotieonderzoek waar deze presentatie uit voortvloeit is tweeledig: ten eerste inzicht bieden in privaat onderzoek naar en afdoening van ongewenst gedrag binnen ondernemingen. Ten tweede wordt er gekeken hoe we deze praktijk dan (theoretisch) moeten duiden, met name wat betreft de verhouding publiek/privaat. Methode: Het onderzoek steunt voornamelijk op interviews onder particuliere (corporate) onderzoekers, klanten en politie en justitie (voortdurend - 48 afgerond). Daarnaast is er een observatie van een aantal maanden uitgevoerd bij een privaat onderzoeksbureau en bij een veiligheidsafdeling (beiden afgerond). Resultaten: Voorlopige resultaten van het onderzoek zullen worden besproken, o.a. over de rol van verschillende (tegengestelde) belangen en overwegingen van pragmatische en normatieve aard bij de beslissing om wel of geen aangifte te doen en hoe om te gaan met ongewenst gedrag binnen een bedrijf. Conclusies: Het veldwerk maakt duidelijk dat de dichotomie publiek versus privaat belang een te beperkt beeld schetst.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 11 Jun 2015
EventJaarlijks congres Nederlandse Vereniging voor Criminologie - Leiden
Duration: 11 Jun 201512 Jun 2015

Conference

ConferenceJaarlijks congres Nederlandse Vereniging voor Criminologie
CityLeiden
Period11/06/1512/06/15

Research programs

  • SAI 2005-04 MSS

Cite this