Obliegenheit Verzekeringsrecht: als leerstuk (h)erkend?

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

7 Downloads (Pure)

Abstract

Met de invoering van de leden 3 in de artikelen 7:941 en 7:957 BW heeft de wetgever een schadevergoedingsgrondslag gecreëerd voor de situatie waarin “de tot uitkering gerechtigde” of “de verzekerde” zijn medewerkingsplicht niet nakomt. Aan de orde is daarmee de zogenoemde Obliegenheit: de gehoudenheid van de tot uitkering gerechtigde of de verzekerde om wettelijke verplichtingen na te komen op het moment dat die derde nog geen partij is bij de overeenkomst.
Original languageDutch
Article number18
Pages (from-to)97-103
Number of pages7
JournalAansprakelijkheid Verzekering en Schade (AV&S)
Volume2022
Issue number3
Publication statusPublished - 17 Jun 2022

Bibliographical note

JCDI:ADS648268:1

Cite this