OESO - Actiepunten BEPS (NDFR)

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Abstract

Op 5 oktober 2015 heeft de OESO de definitieve actierapporten openbaar gemaakt van het 'Base Erosion & Profit Shifting project' (BEPS-project), het 'Final BEPS Package', hierna BEPS-pakket. Het BEPS-pakket bestaat uit een toelichtende verklaring ('Explanatory Statement') en een set van dertien rapporten. De OESO heeft deze rapporten opgesteld op verzoek van de G20. Het pakket omvat vijftien actiepunten met maatregelen om internationale winstverschuiving en grondslaguitholling door multinationale ondernemingen met een wereldwijd gecoördineerde aanpak tegen te gaan. Er bestaat internationaal een breed draagvlak voor het gecoördineerd aanpakken van winstverschuiving en grondslaguitholling. Het NDFR-commentaar ''OESO - Actiepunten BEPS' bespreekt het BEPS-pakket op hoofdlijnen. Ook komen de kabinetsappreciatie en de mogelijke implementatie van de BEPS-uitkomsten binnen EU-verband aan de orde.
Original languageDutch
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 23 Dec 2015

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this