OESO-consultatie digitale economie: ‘grondslagherverdeling’ en ‘ik belast wat jij niet doet’?

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

Abstract

13 en 14 maart 2019 houdt de OESO een publieke consultatie over de uitdagingen die de steeds verdergaande digitalisering van de economie meebrengt voor de winstbelastingsystemen van landen. Onderdeel is de publicatie van een consultatiedocument met een probleeminventarisatie en suggesties voor oplossingsrichtingen ‘without prejudice’. Het betreft niet louter een uitvraag naar ideeën voor bijzondere belastingmaatregelen voor ‘techreuzen’. De hervormingssuggesties raken het fundament van de winstbelasting en de beleidsruimte van landen op dit terrein. Heffingsjurisdictieen verrekenprijsregels zouden worden gewijzigd en landen zouden niet langer hun beleid voor directe investeringen van belastingplichtigen in het buitenland kunnen baseren op overwegingen van importneutraliteit. Deze bijdrage beoogt bij te dragen aan de gedachtevorming.
Original languageDutch
Article number1
Pages (from-to)1-16
Number of pages16
JournalNLFiscaal Wetenschappelijk
Volume1
Issue number1
Publication statusPublished - 2019

Cite this