OESO lanceert publieke consultatie modelregels

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

17 Downloads (Pure)

Abstract

Op 4 februari 2022 publiceerde de OESO ter publieke consultatie de verwachte eerste golf conceptmodelregels (Draft Model Rules) inzake de te bewerkstelligen mondiale winstbelastinggrondslagherverdeling richting marktjurisdicties voor de allergrootste multinationals (Pijler 1). De consultatie loopt van 4 februari 2022 tot en met 18 februari 2022.
De modelregels richten zich op de geografische lokalisering van economische aanwezigheid in afzetjurisdicties voor heffingsjurisdictievaststellingdoeleinden (nexus) en de daaropvolgende lokalisering van omzet in die jurisdicties (revenu sourcing) voor toepassing van de voorziene formulaire belastinggrondslagherverdeling (het zogenoemde Amount A). De modelregels komen voort uit de politieke overeenstemming die 137 van de 141 landen van het OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shi_ing (IF), waaronder Nederland, de afgelopen maanden bereikten over een herziening van het internationale winstbelastingsysteem in de vorm van een 2-pijleroplossing, een implementatieplan en een concreet tijdpad. Het implementatietijdpad is ambitieus en mikt op ‘Amount A coming into effect in 2023’. De modelregels reiken aangesloten landen sjabloonwetgeving aan voor de benodigde wijzigingen in nationale heffingsrechtcreatie en dienen tevens als basis voor de benodigde wijzigingen in internationale heffingsbevoegdheidsverdeling onder toepassing van een verwacht multilateraal verdrag (Multilateral Convention, MLC). Over de inhoud van de modelregels bestaat binnen het IF thans (nog) geen consensus.
Modelregels inzake de te herverdelen belastinggrondslag en de te hanteren terugtreding-/voorkomingssystematiek worden naar verwachting de komende maanden in tranches gepubliceerd. Hetzelfde geldt voor een nader toelichtend commentaar bij de modelregels (Commentary). Het multilateraal verdrag en een nader toelichtend commentaar (Explanatory Statement) zullen naar verwachting eveneens ergens komende periode worden gepresenteerd. Dit, met de bedoeling het verdrag medio 2022 voor ondertekening open te stellen. Een richtlijnvoorstel ter implementatie van Pijler 1 in de Europese Unie staat geagendeerd voor 27 juli 2022.
Original languageDutch
Article number677
Pages (from-to)1-7
Number of pages7
JournalNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Volume7
Publication statusPublished - 18 Feb 2022

Court cases

CourtOESO
Date of judgement4/02/22

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this