OESO publiceert commentaar 15%-minimumniveau winstbelastingheffing (Pijler 2)

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Abstract

Op 14 maart 2022 publiceerde de OESO het langverwachte commentaar (commentary) en een document met illustratieve voorbeelden (examples) bij de Modelregels (Model Pillar Two Rules, Anti Global Base Erosion Rules, GLoBE Rules) inzake het te bewerkstelligen mondiale 15%-minimumwinstbelastingheffingsniveau voor grote multinationals (Pijler 2). Op dezelfde dag lanceerde de OESO de aanvankelijk voor februari 2022 verwachte publieke consultatieronde over het implementatieraamwerk (Implementation Framework) waarin wordt gevraagd naar aangelegenheden van administratieve aard, procesbeheersing (compliance) en coördinatie in de regeltoepassing in dit verband.

Het commentaar werd al aangekondigd bij de actualisatie van 8 oktober 2021 van het op 1 juli 2021 binnen het OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (IF) bereikte politieke akkoord over een herziening van het internationale winstbelastingsysteem. Eerder, op 20 december 2021, publiceerde de OESO al de onderliggende modelregels met sjabloonwetgeving voor landen die zich richten tot de zogenoemde income inclusion rule (IIR) en undertaxed profits (voorheen: payments) rule (UTPR). Nadere modelbepalingen en het multilaterale instrument inzake de zogenoemde subject to tax rule (STTR) en een consultatieronde daarover moeten binnenkort volgen.

Het implementatietijdpad van de OESO is onverminderd ambitieus en mikt nog altijd op inwerkingtreding van de IIR in 2023 en de UTPR in 2024. Ter implementatie van Pijler 2 in de Europese Unie publiceerde de Europese Commissie op 22 december 2021 het richtlijnvoorstel minimumniveau aan belastingheffing. Staatssecretaris Van Rij (Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst) stuurde de Tweede Kamer op 7 maart 2022 een brief (nr. 2022-0000083651), waarin hij reageert op de vragen en opmerkingen die de vaste commissie voor Financiën hem op 16 februari 2022 voorlegde over het door de minister van Buitenlandse Zaken op 28 januari 2022 toegezonden BNC-fiche over het richtlijnvoorstel (Kamerstuk 22112, nr. 3278).
Original languageDutch
Pages (from-to)1-6
Number of pages6
JournalNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Volume2022
Issue number1326
Publication statusPublished - 1 Apr 2022

Court cases

CourtOESO
Date of judgement14/03/22

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this