OESO publiceert modelregels 15%-minimumniveau winstbelastingheffing (Pijler 2)

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

57 Downloads (Pure)

Abstract

Op 20 december 2021 publiceerde de OESO de langverwachte modelregels inzake het te bewerkstelligen mondiale 15%-minimumwinstbelastingheffingniveau voor grote multinationals (Pijler 2). De modelregels werden aangekondigd bij de actualisatie op 8 oktober 2021 van het op 1 juli 2021 binnen het OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shi_ing (IF) bereikte politieke akkoord over een herziening van het internationale winstbelastingsysteem. Een nader toelichtend commentaar (explanatory Commentary) en een gedetailleerd implementatieraamwerk (Implementation Framework) worden begin 2022 en later in 2022 verwacht. Een consultatieronde over het implementatieraamwerk staat gepland voor februari 2022. De modelregels (Model Pillar Two Rules, Anti Global Base Erosion Rules, GLoBE Rules) reiken aangesloten landen sjabloonwetgeving aan en richten zich op de zogenoemde income inclusion rule (IIR) en undertaxed payments rule (UTPR). Nadere modelbepalingen en het multilateraal instrument inzake de zogenoemde subject to tax rule (STTR) moeten eveneens in 2022 volgen. Een consultatieronde daarover staat gepland voor maart 2022. Het implementatietijdpad is onverminderd ambitieus en mikt op inwerkingtreding van de IIR in 2023 en de UTPR in 2024. Ter implementatie van Pijler 2 in de Europese Unie publiceerde de Europese Commissie op 22 december 2021 een richtlijnvoorstel. Nederland steunt een voortvarende implementatie. De staatssecretaris van Financiën stuurde de Tweede Kamer op 14 juni 2021, 5 juli 2021 en 15 oktober 2021 Kamerbrieven over het nieuwe mondiale winstbelastingraamwerk dat werd ontwikkeld en de kabinetspositie in dit verband. Per jaareinde 2021 hebben zich 137 van de 141 bij het IF aangesloten landen inclusief Nederland aan het akkoord politiek gecommitteerd. Kenia, Nigeria en Sri Lanka zijn nog altijd niet bij het akkoord aangesloten, Pakistan is in de tussentijd afgehaakt.
Original languageDutch
Pages (from-to)1-7
Number of pages7
JournalNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Volume1
Issue number83
Publication statusPublished - 12 Jan 2022

Court cases

CourtOESO
Date of judgement20/12/22

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this