Omvang fiscale geheimhoudingsplicht van de heffingsambtenaar

Research output: Book/Report/Inaugural speech/Farewell speechReportAcademic

Abstract

De gemeenteraad van Amsterdam heeft vragen gesteld aan het college van B & W over de hoogte van de door Airbnb aan Amsterdam betaalde toeristenbelasting in 2015. De rve Belastingen heeft met Airbnb een fiscale vaststellingsovereenkomst gesloten op basis waarvan toeristenbelasting wordt voldaan. Gevraagd wordt derhalve naar het bedrag dat op basis van deze overeenkomst door Airbnb aan Amsterdamse toeristenbelasting is betaald in 2015. Ook is gevraagd of, als het verstrekken van deze specifieke informatie niet mogelijk zou zijn, toch bepaalde informatie op een hoger aggregatieniveau verstrekt zou kunnen worden. Daarbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld de toeristenbelasting terzake alle ‘niet beroepsmatig verhuurde ruimten’. In dit onderzoek wordt dit verzoek getoetst aan de fiscale geheimhoudingsplicht.
Original languageDutch
Place of PublicationRotterdam
Number of pages9
Publication statusPublished - 2016

Cite this