Onbeperkte schorsing verjaringstermijn bij gerechtelijke procedure in casu toegestaan

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

11 Downloads (Pure)

Abstract

De Unierechtelijke beginselen van rechtszekerheid en doeltreffendheid moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich niet verzetten tegen een regeling van een lidstaat en de daarmee samenhangende bestuurlijke praktijk op grond waarvan de termijn waarin het recht van de belastingdienst om de btw vast te stellen verjaart, wordt geschorst voor de gehele duur van de rechterlijke toetsing, ongeacht hoe vaak de bestuurlijke belastingprocedure na die toetsing moet worden herhaald en zonder beperking van de cumulatieve duur van de schorsingen van die termijn, ook wanneer de rechter die uitspraak doet over een besluit van de betrokken belastingautoriteit in het kader van een herhaalde procedure naar aanleiding van een eerdere rechterlijke beslissing vaststelt dat die belastingautoriteit de in deze rechterlijke beslissing vervatte aanwijzingen niet heeft opgevolgd.
Original languageDutch
Article numberNLF 2023/1726
Pages (from-to)25-26
Number of pages2
JournalNLFiscaal
Volume2023
Issue number31
Publication statusPublished - 3 Aug 2023

Court cases

CourtHof van Justitie van de Europese Unie
Date of judgement13/07/23
Case numberC-615/21
ECLI IDECLI:EU:C:2023:573

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this