Onderarmgips bij distale fracturen van radius én ulna: Een multicentrisch gerandomiseerd onderzoek bij kinderen

Translated title of the contribution: Below-elbow cast for distal fractures of radius and ulna: A multicenter randomized study in children

Joost W. Colaris*, L. Ulas Biter, Jan Hein Allema, Rolf M. Bloem, Cees P. Van De Ven, Mark R. De Vries, Albert J.H. Kerver, Max Reijman, Jan A.N. Verhaar

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

1 Citation (Scopus)
Translated title of the contributionBelow-elbow cast for distal fractures of radius and ulna: A multicenter randomized study in children
Original languageDutch
Article numberA5332
JournalNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume156
Issue number50
Publication statusPublished - 21 Nov 2012

Bibliographical note

Dit onderzoek werd eerder gepubliceerd in Injury (2012;43:1107-11) met als titel ‘Below-elbow cast for metaphyseal both-bone fractures of the distal forearm in children: a randomised multicentre study’. Afgedrukt met toestemming

Cite this