Onderzoek met impact: De waarde van Topsector-onderzoek voor de tuinbouw en de maatschappij

Clemens Stolk, Stefan de Jong

Research output: Book/Report/Inaugural speech/Farewell speechReportAcademic

Original languageEnglish
Publication statusPublished - 2021
Externally publishedYes

Bibliographical note

Copyright © 2021 Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Research programs

  • ESSB PA

Cite this