Onderzoek naar de juridische houdbaarheid van het afnemen en bewaren van celmateriaal voor DNA-onderzoek voor de veroordeling

Paul Mevis, Sven Bakker, Joost Nan, Barbara Salverda, Joost Verbaan

Research output: Book/Report/Inaugural speech/Farewell speechReportAcademic

Abstract

Naar aanleiding van de zaak-Bart van U. is een commissie ingesteld onder leiding van mr. R.J. Hoekstra. De commissie had de taak nader onderzoek te verrichten naar - onder andere - de feiten en omstandigheden rond (het uitblijven van) het afnemen van celmateriaal van Bart van U. op de verschillende momenten waarop in het verleden strafrechtelijke beslissingen over hem zijn genomen. De commissie heeft naar aanleiding van dat onderzoek enige aanbevelingen gedaan. Een van die aanbevelingen is om reeds bij de inverzekeringstelling van een verdachte celmateriaal af te nemen ten behoeve van het bepalen van het DNA-profiel na (eventuele) veroordeling. In opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is, in het kader van een toezegging van de minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer, onderzoek verricht naar die aanbeveling. De aanbeveling is bezien in het licht van diverse grond- en mensenrechten, strafvorderlijke uitgangspunten en regels van gegevensbescherming. Ook is het recht van enkele andere landen ter zake geschetst. Het onderzoek is ook de opmaat voor een privacy impact analyse met betrekking tot de aanbeveling van de commissie Hoekstra.
Original languageDutch
Place of PublicationThe Hague
Number of pages124
Publication statusPublished - 2016

Cite this