Online consultatiebijeenkomst OESO over blauwdrukken Pijler 1- en Pijler 2-maatregelen

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Op 14 en 15 januari 2021 organiseerde de OESO een online consultatiebijeenkomst om een publieke discussie te houden over de stakeholderinput op de op 12 oktober 2020 door de OESO gepresenteerde Blauwdrukken voor maatregelen om de uitdagingen van de digitaliserende economie te adresseren (Report on the Pillar One Blueprint) en een mondiaal minimumniveau van winstbelastingheffing te bewerkstelligen (Report on the Pillar Two Blueprint). De blauwdrukken reflecteren convergerende visies over de te adresseren problematiek, bevatten gedetailleerde technische uitwerkingen en tonen resterende divergenties binnen het Inclusive Framework on BEPS, een discussieforum van de OESO waar 137 landen waaronder Nederland zijn aangeschoven. Doel is medio 2021 (aanvankelijke doelstelling was jaareinde 2020) mondiaal politieke consensus te bereiken over (i) een herverdeling van winstbelastinggrondslag over landen richting afzet-/content-userjurisdicties (Pijler 1) en (ii) een minimumniveau van belastingheffing en bijheffing door landen tot dat niveau waar andere landen zich niet conformeren (Pijler 2). Op 5 november 2020 rapporteerde staatssecretaris van Financiën Vijlbrief de Kamer per brief (kenmerk: 2020-0000213386) met bijlage over de uitkomsten van de plenaire vergadering van het Inclusive Framework van 8 en 9 oktober 2020 over de blauwdrukken en het nieuwe tijdpad. Eerder, op 29 september 2020 en daarvoor op 14 november 2019 en 10 oktober 2019 informeerde de staatssecretaris de Kamer per brief over de ontwikkelingen in dit verband (respectievelijk Kamerstukken II 2020/21, 32140, nr. 73, alsmede Kamerstukken II 2019/20, 32140, nr. 63 en Kamerstukken II 2019/20, 32140, nr. 60; NTFR 2020/615). Hoewel technische uitwerkingen inmiddels vergevorderd zijn, bestaat binnen het Inclusive Framework in beleidsmatige zin op kernpunten nog altijd verdeeldheid. Uit de consultatie kwam vooral de complexiteit van de maatregelen naar voren en de wens vanuit de stakeholdersgemeenschap tot administratieve vereenvoudiging en administratieve richtinggeving.
Original languageDutch
Pages (from-to)1-6
Number of pages6
JournalNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Volume2021
Issue number397
Publication statusPublished - 28 Jan 2021

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this