Onzakelijk is nog geen misbruik: Overwegingen voor fusies en splitsingen

Research output: Contribution to journalArticleAcademic

113 Downloads (Pure)

Abstract

Het begrip ‘zakelijke overwegingen’, zoals dat wordt gehanteerd bij de antimisbruikbepalingen van de fusieen splitsingsfaciliteiten, kent een roerige geschiedenis. Over de invulling hee lange tijd onduidelijkheid
bestaan en de rol van het begrip is in de loop der tijd gewijzigd. In deze bijdrage wordt onderzocht welke
overwegingen als zakelijk kwalificeren, wanneer misbruik aan de orde is en welke bandbreedte er tussen
deze twee begrippen bestaat.
Original languageDutch
Article number44
JournalMBB
Volume2021
Issue number14
Publication statusPublished - 3 Nov 2021

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this