Op weg naar geïntegreerde zorg

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Onlangs bracht de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) een advies uit, getiteld "Stoornis en delict', met als ondertitel 'Forensische en verplichte geestelijke gezondheidszorg vormen een keten'. Titel en ondertitel maken duidelijk dat het van belang is de inhoud van dit rapport, afkomstig uit de kringen van de volksgezondheid, toch ook met een strafrechtelijke blik te bezien, omdat de bewering die de ondertitel van het rapport in feite is, in de praktijk bepaald geen vanzelfsprekendheid is. Duidelijk is dat de inrichting van de zorg voor delictsgerelateerde stoornis, een kwestie is die samengaan en integratie van beleids- en wetenschapsterreinen vergt. Met dit advies neemt nu ook de sector van de volksgezondheid zijn deel in dat grotere spectrum in. Op een dergelijk advies van die zijde werd bepaald gewacht; wat vindt de volksgezondheidssector, de GGZ-sector, dat zijn bijdrage kan en moet zijn in de inrichting van een meer geïntegreerde forensische zorg? Daarop geeft het advies tot op zekere hoogte een antwoord. Het advies voorziet daarmee in de opvulling van een lacune.
Original languageDutch
Pages (from-to)569-575
Number of pages7
JournalDelikt en Delinkwent
Volume2012
Issue number7
Publication statusPublished - 2012

Research programs

  • SAI 2005-04 MSS

Cite this