Opnieuw de TBS: laat svp tijd en ruimte voor rustige en bestendige ontwikkeling in de goede richting

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Verkenning van de maatregel TBS. Wat zijn de knelpunten? Wat kan verbeterd worden? Dit alles gezien tegen het licht van recente nieuwswaardige ontwikkelingen. Conclusie van het artikel: Het goede van de TBS moet behouden en versterkt worden. Dat zit vooral in de inrichting van de behandeling, het inzetten van behandeling zo snel als even mogelijk in de tenuitvoerlegging, een behandeling waarvan het perspectief van resocialisatie inclusief verlof per fase en per TBS-gestelde kan verschillen, maar nooit helemaal achter de horizon verdwijnt. Van zodanige inrichting hangt uiteindelijk het vertrouwen in de TBS als strafrechtelijke maatregel af. Er wordt hard aan verbeteringen gewerkt. Bestaande knelpunten moeten daarbij niet te eenzijdig de focus van denken worden. Dat is symptoombestrijding en daar schiet niemand iets mee op. Bedachtzaam gezamenlijk voortgaan is van belang. Een goede stap is de notitie van het LBHIV. Daarin en ook overigens klinkt de roep door om (weer wat meer) vertrouwen in en ruimte voor professionele behandelaar in de kliniek. In diens handen, zowel afzonderlijk als gezamenlijk, ligt de kwaliteit van de behandeling (nogmaals: inclusief resocialisatie van begin af aan) voor een groot deel. In het politieke beleid ligt de nadruk op veiligheid hetgeen een tijdig begin van behandeling casu quo behandelaanbod in bovengemelde zin in de weg lijkt te staan, terwijl resocialisatie eerder als in tijd naar achteren geplaatste uitstroom uit succesvolle behandeling wordt gezien. Die benadering staat aan een succesvolle behandeling in de weg en remt de inzet van TBS af. Dat is daarmee een ontwikkeling waarmee de maatschappelijke veiligheid niet is gediend, terwijl die maatschappelijke veiligheid toch datgene is wat ook de politiek zegt te willen dienen. Beide benaderingen moeten dus bij elkaar worden gebracht. De kwaliteit en het inhoudelijke niveau van behandeling casu quo behandelaanbod, in goede afweging met de eisen van de maatschappelijke veiligheid, is de sleutel naar (meer) vertrouwen in de TBS en dat is weer de sleutel naar de oplossing van veel knelpunten
Original languageDutch
Pages (from-to)339-364
Number of pages26
JournalDelikt en Delinkwent
Volume2011
Issue number41
Publication statusPublished - 2011

Cite this