Over bedrieglijke opgaven, schandelijke sluikerijen en fijn gesponnen uitvluchten: Fiscale fraude in tien vertellingen

Claire Hofman

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

13 Downloads (Pure)

Abstract

De relevantie van het bestrijden van fiscale fraude moge duidelijk zijn en over dit feit an sich zal niet gauw discussie ontstaan. Het begrip ‘fiscale fraude’ laat daarentegen wel interpretatieruimte. Fraude is namelijk een elastisch begrip, dat steeds andere betekenissen en connotaties kent, afhankelijk van de context. Macht en invloed van belangendragers dringen bovendien door in de definiëring van wat wel of niet als fraude wordt gezien. Onregelmatigheden en wetsovertredingen zijn in een politiek-bestuurlijke context namelijk doordesemd van politieke belangen. Fraude is kortom geen neutraal en waardevrij begrip. Deze bijdrage vormt dan ook een verkenning van het begrip ‘belastingfraude’. Verschillende betekenissen, connotaties en associaties die bij het begrip horen, zijn verwoord in een tiental vertellingen, met het oogmerk vast te stellen hoe we fiscale fraude in het Nederland van nu zouden kunnen duiden.
Original languageDutch
Article number10
Pages (from-to)1-18
Number of pages18
JournalMaandblad Belastingbeschouwingen
Issue number3
Publication statusPublished - 15 Feb 2022

Cite this