Over pragmatisme en strategie

CA Meerts

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Aan de hand van observatie- en interviewdata wordt in dit artikel ingegaan op het dagelijks werk van corporate security actoren. De methoden die private onderzoekers gebruiken voor hun onderzoek naar onregelmatigheden binnen bedrijven en de verschillende vormen van private afhandeling daarvan komen aan bod. Betoogd wordt dat publieke actoren en instituties (politie en justitie maar ook (straf- en civielrechtelijke) rechtbanken) op een selectieve en strategische manier worden gemobiliseerd door corporate security ten behoeve van hun cliënten, in plaats van dat er een leidersrol wordt vervuld door deze publieke actoren. Corporate security en klanten zoeken bewust naar de meest optimale oplossing voor het voorhanden zijnde probleem (forum shopping), zij het via het publiek(-/straf)recht of het privaatrecht.
Original languageDutch
Article number6
Pages (from-to)115-137
Number of pages23
JournalTijdschrift voor Criminologie
Volume56
Issue number4
Publication statusPublished - 2014

Research programs

  • SAI 2005-04 MSS

Cite this