Overbrenging woonplaats naar Zwitserland; ongeoorloofde heffing over meerwaarden

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Abstract

Wächtler bezit de Duitse nationaliteit en is samen met een vennoot als ITconsultant werkzaam. Sinds 1 februari 2008 is hij de zaakvoerder van MWK-Consulting, een vennootschap naar Zwitsers recht met zetel in Zwitserland (hierna: MWK). Hij bezit 50% van de aandelen in MWK. Wächtler woonde in een grensstad in Duitsland, maar heeft zijn woonplaats op 1 maart 2011 naar Zwitserland overgebracht om elke dag naar zijn werk te kunnen gaan zonder de grens over te steken. De overbrenging van zijn woonplaats naar Zwitserland heeft geleid tot de heffing van inkomstenbelasting over de latente meerwaarde in zijn deelneming in MWK zonder dat sprake was van een overdracht van dit activum. In het kader van een geding over deze heffing tussen Wächtler en de Duitse belastingdienst, is aan het HvJ een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, (hierna: OVP) die op 1 juni 2002 in werking is getreden. A-G Wathelet geeft het HvJ in overweging de vraag als volgt te beantwoorden: Artikel 1, onderdeel a, OVP alsmede artikel 12 en 15 van bijlage I ervan, moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen de regeling van een lidstaat volgens welke latente, nog niet gerealiseerde meerwaarden in aandelen in een vennootschap zonder uitstel worden belast wanneer een onderdaan van die lidstaat die in die lidstaat aanvankelijk onbeperkt belastingplichtig was, zijn woonplaats van die staat naar Zwitserland overbrengt.
Original languageDutch
Pages (from-to)23-25
Number of pages3
JournalNLFiscaal
Volume2018
Issue number2177
Publication statusPublished - 2018

Court cases

TitleNLFiscaal 2018/2177
CourtA-G- HvJ
Date of judgement27/09/18
ECLI IDECLI:EU:C:2018:779

Cite this