Overheidsmaatregelen om overgewicht tegen te gaan; "Effectief voor anderen, maar niet voor mij"

CM (Charlotte) Dieteren*, Werner B.F. Brouwer , IEJ (Igna) Bonfrer

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

41 Downloads (Pure)

Abstract

Het stimuleren van gezond gedrag
staat hoog op de politieke agenda. Overheidsmaatregelen op het gebied van gezonde voeding staan echter
nog in de kinderschoenen. Onlangs pleitte de Raad
voor Volksgezondheid en Samenleving dan ook voor
meer overheidsmaatregelen om ongezond eetgedrag
tegen te gaan. Het ontwerpen van zulke maatregelen op een zowel acceptabele als effectieve wijze is
complex. We legden zevenhonderd Nederlanders vijf
stellingen voor met betrekking tot overheidsingrijpen
op het gebied van gezonde voeding. We vroegen hen
welk effect ze voor zichzelf en voor anderen verwachten van de maatregelen die zijn gesuggereerd in het
zogenaamde Nationaal Preventieakkoord en eveneens
zijn aangehaald door de Raad voor Volksgezondheid
en Samenleving.
Original languageEnglish
JournalTijdschrift voor Gezondheidswetenschappen
Publication statusPublished - 13 Jul 2021

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Overheidsmaatregelen om overgewicht tegen te gaan; "Effectief voor anderen, maar niet voor mij"'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this