Oververtegenwoordiging verder ontcijferd: Een kwantitatief onderzoek naar sociale verschillen in verdenkingskans en zelfgerapporteerd crimineel gedrag onder jongeren in Nederland

Research output: Book/Report/Inaugural speech/Farewell speechReportAcademic

Original languageDutch
PublisherSdu Uitgevers
Number of pages134
Edition1
ISBN (Print)9789012407366
Publication statusPublished - 2021

Publication series

SeriesPolitiewetenschap

Bibliographical note

Dankwoord:
Wij zijn zeer veel dank verschuldigd aan de leescommissie die dit rapport heeft voorzien van uitgebreid en zeer nuttig commentaar. De leescommissie bestond uit:
Dr. André van der Laan, senior onderzoeker WODC.
Dr. Astrid Scholtens, hoofd onderzoek Crisislab.
Prof. dr. Catrien Bijleveld, hoogleraar criminologie aan de Vrije Universiteit.
Edith Stolp, Strategisch adviseur Intelligence Politie Nederland.
Prof. dr. Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit.
Dr. Paulette Flore, methodoloog aan het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Daarnaast willen we graag onze dank uitspreken aan twee collega’s van de Erasmus
Universiteit Rotterdam die eveneens een belangrijke bijdrage aan dit rapport hebben
geleverd, te weten:
Prof. dr. Pearl Dykstra, hoogleraar familiesociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam.
Prof. dr. Marise Born, hoogleraar personeelspsychologie, Erasmus Universiteit Rotterdam.

Cite this