Penvoerder van de reactie van de Commissie wetsvoorstellen van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) op de kabinetsreactie op de evaluaties van de giftenaftrek en de ANBI/SBBI

Research output: Book/Report/Inaugural speech/Farewell speechReportProfessional

Abstract

Het kabinet heeft haar reactie gegeven op de evaluaties van de giftenaftrek en de praktijk rond ANBI’s en SBBI’s, op 26 april 2018.[1] In de reactie geeft de staatssecretaris aan de ‘uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid’ van de regelingen te willen verbeteren en geeft een aantal suggesties voor de gewenste verbetering. Het huidige budget voor de maatregelen blijft daarbij gehandhaafd. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) is verheugd dat het kabinet zich sterk maakt voor de ondersteuning van goede doelen, hun belangrijke rol in de samenleving erkent en nadrukkelijk niet het oogmerk heeft de fiscale regelingen voor goede doelen te versoberen. De Orde is vanuit haar fiscaal-technische expertise graag bereid mee te denken over verbeteringen in de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van deze regelingen en geeft daartoe in deze reactie een aanzet.
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
Publication statusPublished - 25 May 2018

Cite this