Polyneuropathie in de CASSIOPEIA-studie

Translated title of the contribution: Treatment emergent peripheral neuropathy in the CASSIOPEIA trial

Cathelijne Fokkema, P Moreau, Bronno van der Holt, J Lambert, M. van Duin, Ruth Wester, Joost Jongen, Pieter van Doorn, Sophie Godet, G. Jie, Olivier Fitoussi, Michel Delforge, Awa Keita-Manta, Odile Luycx, Tom Cupedo, N.W.C.J. van de Donk, Sonja Zweegman, J.T. Vermeulen, Pieter Sonneveld, A. Broijl

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

In de gerandomiseerde fase III- CASSIOPEIA-studie werd het effect van het toevoegen van daratumumab aan de standaardbehandeling met bortezomib, thalidomide en dexamethason onderzocht bij 1.074 patiënten met nieuw gediagnosticeerd multipel myeloom (MM). De patiënten ontvingen zes cycli (vier inductiecycli, twee consolidatiecycli) van 28 dagen, bestaande uit subcutaan (SC) bortezomib (1,3 mg/m2 dagen 1, 4, 8, 11), oraal thalidomide (100 mg per dag), dexamethason (20–40 mg) (VTD) en, afhankelijk van de onderzoeksgroep, daratumumab intraveneus (IV). Deze studie is geregistreerd onder EudraCT-nummer NCT02541383. Met resultaten in het voordeel van dara-VTD werd dit regime vervolgens goedgekeurd door EMA voor gebruik bij nieuw gediagnosticeerd MM en zal in de nabije toekomst in Nederland als standaardbehandeling worden geïmplementeerd. Polyneuropathie (PNP) is een veel voorkomende bijwerking tijdens de behandeling van MM. De incidentie van PNP-graad 2–4 (CTCAE-gradering) werd in de CASSIOPEIA-studie geanalyseerd. In totaal ontwikkelden 394/1.074 (37%) patiënten graad 2-PNP en 105/1.074 (10%) graad 3. Significante risicofactoren geassocieerd met PNP-graad 2 waren graad 1-neuropathie in de voorgeschiedenis en overgewicht (BMI >25). In deze studie is de hoge incidentie van PNP-graad 2–4 gedurende MM-behandeling bevestigd. Hiermee wordt de noodzaak van screening op risicofactoren, frequente beoordeling van PNP en strikte naleving van de richtlijnen benadrukt om de incidentie van ernstige PNP te verminderen.
Translated title of the contributionTreatment emergent peripheral neuropathy in the CASSIOPEIA trial
Original languageDutch
Number of pages11
JournalNederlands Tijdschrift voor Hematologie
Volume3
Publication statusPublished - 3 Apr 2022

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Treatment emergent peripheral neuropathy in the CASSIOPEIA trial'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this