Privaatrechtelijke handhaving van het Europees mededingingsrecht - een overkoepelende analyse van de werking van prikkels

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

20 Downloads (Pure)

Abstract

De privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht is al jaren een onderwerp van betekenis. Dit artikel bevat een analyse van een aantal artikelen uit
Richtlijn 2014/104/EU (en de daarop gebaseerde nationale wetgeving) die enkele
discutabele gedragsprikkels voor de privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht voortbrengen. Volledige vergoeding – het doel van de Europese
richtlijn – is met de hulpmiddelen die de richtlijn biedt onwaarschijnlijk. Aandacht
ontbreekt vooral voor de schadecomponenten volume-effect en deadweight loss,
wat leidt tot verscheidene daaruit voortvloeiende problemen.
Original languageDutch
Pages (from-to)25-46
JournalTijdschrift voor Privaatrecht
Publication statusPublished - 17 May 2023

Bibliographical note

* Deze tekst is de schriftelijke versie van mijn inaugurele lezing als TPR-Wisselleerstoelhouder 2021-22 aan de KU Leuven.
Graag spreek ik mijn waardering uit naar het Tijdschrift voor Privaatrecht voor mijn Wisselleerstoelhouderschap en de KU Leuven voor haar gastvrijheid,
met een bijzonder dankwoord aan Prof. Bernard Tilleman en Prof. Wouter Devroe. Dank gaat ook naar Theo Post voor de taalcorrecties. Ik bedank de anonieme recensenten. De finale versie van deze bijdrage werd ingeleverd op 5 januari 2023.

Cite this