Procesrecht. Verstekverlening. Art. 45 en 121 Rv. Betekening exploot door deurwaarder, zonder vermelding in het exploot van de woonplaats van verweerster omdat zij 'geheim adres' heeft (art. 2.59 Wet basisregistratie personen.

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

12 Downloads (Pure)

Abstract

Voor nietigverklaring van een exploot van betekening van het oproepingsbericht op de voet van art. 121 lid 3 Rv op de enkele grond dat de woonplaats van de eiser of de verweerder ontbreekt, is in het algemeen geen plaats. Als de deurwaarder in het exploot heeft gerelateerd dat dit is betekend aan het in de BRP opgenomen adres van de verweerder, waarvan de verweerder op de voet van art. 2.59 Wet BRP heeft verzocht dit niet te verstrekken aan derden, moet de rechter in beginsel uitgaan van de juistheid van betekening aan dat adres. Het is dan niet aannemelijk dat een exploot van betekening van het oproepingsbericht de verweerder niet heeft bereikt als gevolg van het niet vermelden van de woonplaats. In een exploot van betekening zal ook bij een geheimhoudingsindicatie in beginsel wel de gemeente moeten worden vermeld waarin de eiser respectievelijk verweerder zijn woonplaats heeft. Is die vermelding wegens eisen van privacy of veiligheid in het exploot achterwege gelaten, dan moet voldaan zijn aan de voorwaarde dat geen onduidelijkheid mag bestaan over de identiteit van de eiser of de verweerder. Het voorgaande geldt op overeenkomstige wijze voor exploten — waaronder het exploot van dagvaarding — die zijn uitgebracht onder de gelding van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dat geldt voor niet-digitaal procederen.
Original languageDutch
JournalNederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen
Volume2021
Issue number25
Publication statusPublished - 2021

Court cases

CourtHoge Raad der Nederlanden
Date of judgement18/12/20
Case number20/02858
ECLI IDECLI:NL:HR:2020:2101

Bibliographical note

JCDI:ADS252295:1

Research programs

  • SAI 2008-06 BACT

Cite this