Rapport BEPS Actiepunt 1: 'Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy'

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Abstract

Op 5 oktober 2015 heeft de OESO het definitieve rapport inzake actiepunt 1 van het BEPS-project gepubliceerd. Het rapport inzake actiepunt 1 gaat in op de steeds verdergaande digitalisering van de economie en de fiscale uitdagingen die dit meebrengt. Op eenzelfde wijze als het voorlopige actierapport uit 2014 concludeert het definitieve rapport dat het niet mogelijk is de ‘digitale economie’ van de rest van onze economie af te zonderen maar dat het niettemin bijzondere aandacht vereist. In de digitale component van de economie speelt dezelfde BEPS-problematiek als elders. Bepaalde BEPS-risico’s worden in de digitale economie zelfs versterkt. In het definitieve rapport wordt de verwachting uitgesproken dat de BEPS-aanpak met name ten aanzien van actiepunten 3 (CFCregelgeving), 7 (vaste inrichtingen) en 8-10 (transfer pricing) ook de BEPS-risico’s in de digitale economie op adequate wijze zal adresseren. Wel merkt het rapport op dat het internet uitdagingen biedt die het BEPS-project overstijgen. In het definitieve rapport is terug te lezen dat besloten is op het vlak van de directe belastingen vooralsnog geen bijzondere maatregelen te treffen, maar de ontwikkelingen de komende jaren te monitoren. Op het vlak van de indirecte belastingen concludeert het definitieve rapport dat de insteek die de EU voor de btw heeft gekozen ook mondiaal de beste oplossing biedt. Met ingang van 1 januari 2015 knoopt de btw-heffing bij online verkopen aan bij het land van de afnemer.
Original languageDutch
Pages (from-to)2721-2722
Number of pages2
JournalNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Volume2015
Issue number2721
Publication statusPublished - 2015

Court cases

TitleNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015/2721
CourtOrganisation for Economic Co-operation and Development
Date of judgement5/10/15

Bibliographical note

geen DOI

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this