Rapport BEPS Actiepunt 12: 'Mandatory Disclosure Rules'

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Abstract

Op 5 oktober 2015 heeft de OESO het definitieve rapport inzake actiepunt 12 van het BEPS-project gepubliceerd. Het rapport inzake actiepunt 12 reikt landen aanbevelingen aan voor het ontwikkelen van een regeling op basis waarvan belastingplichtigen gehouden zijn om bepaalde agressieve planningstructuren te melden bij de fiscale autoriteiten. Het rapport biedt handvatten en bouwstenen voor een dergelijke regime aan de hand van best practices van landen. Dit geeft landen die hierin interesse hebben richting om BEPS met een dergelijk instrument op voor hen passende en gerichte wijze tegen te gaan. Het rapport biedt landen daarnaast richtsnoeren aan de hand waarvan zij reeds bestaande nationale maatregelen kunnen verbeteren. Het rapport beveelt aan dat dergelijke regimes aangeven wie moet melden (belastingplichtige en/of bijvoorbeeld de adviseur), welke informatie moet worden overlegd, wanneer deze informatie moet worden verschaft en welke consequenties aan niet-naleving verbonden zijn. Verder geeft het rapport nadere aanbevelingen voor het ontwikkelen van informatieverplichtingen voor grensoverschrijdende situaties en mogelijkheden om de informatie-uitwisseling tussen landen te verbeteren.
Original languageDutch
Pages (from-to)2730-2731
Number of pages2
JournalNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Volume2015
Issue number2730
Publication statusPublished - 2015

Court cases

TitleNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015/2730
CourtOrganisation for Economic Co-operation and Development
Date of judgement5/10/15

Bibliographical note

geen DOI

Cite this