Rapport BEPS Actiepunt 6: 'Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate Circumstances'

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Abstract

Op 5 oktober 2015 heeft de OESO het definitieve rapport inzake actiepunt 6 van het BEPS-project gepubliceerd. Met het rapport zijn minimumstandaarden overeengekomen om verdragsmisbruik te bestrijden. Het definitieve rapport kiest eenzelfde richting als het voorlopige rapport dat in 2014 verscheen. De belangrijkste onderdelen betreffen de ontwikkelde minimumstandaarden om ‘treaty shopping’ tegen te gaan. Treaty shopping betreft kort gezegd de kunstmatige tussenplaatsing van een doorstroomvennootschap zonder voldoende substance in een land om op die wijze met een beroep op de belastingverdragen van dat land de heffing van bronbelasting in betrokken bronlanden te ontgaan. Het rapport adresseert deze problematiek in de eerste plaats door in de titel en de considerans van het OESO-Modelverdrag te expliciteren dat een belastingverdrag niet alleen als doel heeft dubbele belasting te voorkomen, maar ook het ontgaan van belasting nastreeft. Daarnaast zet het rapport een drietal antimisbruikbepalingen uiteen die landen in hun belastingverdragen kunnen opnemen om treaty shopping tegen te gaan: de principle purpose test (‘PPT’), de limitation on benefits bepaling (‘LOB-bepaling’) en de antidoorstroombepaling. Landen kunnen in dit verband kiezen (i) voor een (vereenvoudigde) LOB-bepaling in combinatie met de PPT, (ii) een PPT als zelfstandige maatregel, of (iii) een LOB-bepaling met een aanvullende anti-doorstroombepaling.
Original languageDutch
Pages (from-to)2726-2727
Number of pages2
JournalNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
Volume2015
Issue number2726
Publication statusPublished - 2015

Court cases

TitleNederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2015/2726
CourtOrganisation for Economic Co-operation and Development
Date of judgement5/10/15

Bibliographical note

geen DOI

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this