Rechtbank onbevoegd inzake uitspraak ‘Hoge Raad van de Kinderen’

Eva Haans

Research output: Contribution to journalCase noteProfessional

Abstract

De afgelopen tijd heeft de Belastingdienst van ongeveer 4.900 personen ten minste 7.900 brieven ontvangen die waren geadresseerd aan de Trustbelastingdienst. De briefschrijvers verzoeken om uitvoering te geven aan een arrest van de ‘Hoge Raad van de Kinderen’ van 8 december 2020. Zij menen dat zij op basis van dat arrest recht hebben op een erfdeel van € 1.500.000 per persoon uit een geboortetrust.
Aan de brievenschrijvers is een ontvangstbevestiging gestuurd. Hierin staat dat de Belastingdienst de brieven voor kennisgeving aanneemt en niets met de brieven zal doen.
Van de duizenden brievenschrijvers hebben elf personen (hierna: verzoekers) beroep ingesteld bij de voorzieningenrechter (Rechtbank Midden-Nederland) wegens het niet tijdig beslissen op twee door hen ingediende verzoeken bij de Belastingdienst, waarvan één verzoek op grond van de WOB.
De Rechtbank acht geen sprake van misbruik van recht door de verzoekers. Zij overweegt dat de Belastingdienst en de staatssecretaris van Financiën de juiste bestuursorganen in deze procedures zijn. De betreffende verzoeken zijn gericht aan de Trustbelastingdienst. Dat is geen bestaand bestuursorgaan. De verzoeken zijn echter geadresseerd aan een postbusnummer van de Belastingdienst, die wel een bestuursorgaan is.
De Hoge Raad van de Kinderen is geen rechterlijk college, maar een particulier initiatief. Dat arrest heeft daarom geen betekenis voor het geldende recht en kan ook geen aanspraken tegenover de overheid in het leven roepen. Het verzoek kan verder niet in verband worden gebracht met enige aanspraak die verzoekers op grond van het (belasting)recht zouden kunnen hebben.
Al met al verklaart de voorzieningenrechter zich onbevoegd kennis te nemen van de verzoeken om een voorlopige voorziening omdat geen sprake is van een besluit als bedoeld in artikel 1:3 Awb, dan wel het niet tijdig nemen van een besluit.
Original languageDutch
JournalNLFiscaal
Volume2022
Issue number498
Publication statusPublished - 10 Mar 2022

Court cases

CourtRechtbank Midden-Nederland
Date of judgement11/02/22
ECLI IDECLI:NL:RBMNE:2022:577

Research programs

  • SAI 2007-05 FA

Cite this