Rechterlijke toetsing van wetenschappelijke kennis in het aansprakelijkheidsrecht

Kasper Jansen, Elbert de Jong

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

342 Downloads (Pure)

Abstract

In dit artikel wordt een toetsingskader ontwikkeld voor de rechterlijke toetsing van wetenschappelijke kennis in het aansprakelijkheidsrecht. Op basis van inzichten uit het nationale procesrecht, het Europese recht en het Amerikaanse recht wordt gepleit voor introductie van een 'hybride toetsingsmaatstaf', die de rechter in staat stelt om wetenschappelijke kennis te toetsen met behulp van criteria die zich op het grensvlak van juridische en wetenschappelijke oordeelsvorming bevinden.
Original languageDutch
Article number2
Pages (from-to)5-21
JournalNederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR)
Volume1
Issue number2
Publication statusPublished - 10 Jan 2022

Bibliographical note

JCDI:ADS631132:1

Research programs

  • SAI 2008-06 BACT

Cite this